Business Consulting

Eqeep Business Consulting vertaalt uw business strategie naar tactische en operationele processen. Wij maken hierbij gebruik van IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) en vormt een onderdeel van de IFS visual insight strategy en geeft u een 360 graden bedrijfsbrede kijk in hoeverre de processen en prestaties in lijn zijn met de bedrijfsstrategie.Vervolgens dragen wij zorg voor het daadwerkelijk implementeren van deze processen. Duidelijke beschreven werkprocessen welke aansluiten bij strategische doelen. Ook kunnen wij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van uw processen. Door middel van het mappen van uw huidige processen brengen wij de ‘AS IS’ situatie in kaart. Op basis van deze informatie houden we interviews en brengen vervolgens de ‘TO BE’ situatie in kaart. Aan de hand van een communicatieplan zorgen wij voor draagvlak binnen de organisatie bij het doorvoeren van proceswijzigingen. Wij voorzien in Business Consulting onafhankelijk van systeem en branche. Door onze ruime kennis van diverse organisaties en applicaties kunnen wij zorgdragen dat uw bedrijfsoptimalisatie voor doorgevoerd tot diep in de applicatie.