Project Support

Projecten leggen vaak een groot beslag op medewerkers binnen uw organisatie. Om de dagelijkse gang van zaken in een organisatie zo min mogelijk te verstoren is het van belang dat projecten op tijd, binnen budget en met goed resultaat worden afgerond. Wij kunnen voor u een flexibele schil van specifieke kennis om uw organisatie leggen welke mee veert met de tijdelijke pieken die worden veroorzaakt door een project.
Eqeep kan uw projectteam versterken met program managers, project managers, project leiders of project management officers. Hierdoor is het risico op capaciteitsproblemen in uw organisatie kleiner en dit vergroot de kans op een tijdig afgerond project. Onze consultants hebben ervaring met internationale projecten in diverse organisaties en weten wat nodig is om een project succesvol af te ronden.

Wij bieden ondersteuning op alle aspecten binnen uw project. Hierbij kunt u denken aan:

  1. Het maken een project planning
  2. Het verzorgen van rapportages
  3. Het houden van interviews
  4. Het documenteren en borgen van uitkomsten