IFS Field Service Management

Field Service Management is een best-of-breed software-oplossing voor servicebedrijven die grote volumes service calls per dag verwerken. Het richt zich op het beheer van werkorders, contracten, garanties, onderdelen, en de planning van mobiele middelen. Het bevat ook uitgebreide reverse logistics en reparatie depot voor de assets die niet op locatie onderhouden worden. Dit alles resulteert in een steeds efficiënter field service bedrijf.

In het hart van IFS Mobiele Workforce Management ligt de Dynamic Scheduling Engine (DSE). Het automatiseert planningsbeslissingen op basis van configureerbare en herconfigureerbare business requirements. Het biedt ook "what-if" analyses. Deze laat zien wat de invloed is van veranderingen in het bedrijfsleven, het volume en het personele wijzigingen. En wat de gevolgen zijn voor het serviceniveau. Onze DSE en IFS Mobiele Workforce Management werkt in zowel IFS Applications als IFS Field Service Management, maar kunnen ook afzonderlijk worden gelicenseerd en geïntegreerd met andere service management software.

Om uw serviceorganisatie werkelijk te optimaliseren, moet u uw klantenservice en ondersteunende processen automatiseren in uw contact center. IFS Field Service Management biedt de meest complete contact center management suite die beschikbaar is. We kunnen IFS Field Service Management Contact Center inzetten binnen uw organisatie om de volgende kernprocessen te automatiseren voor maximale prestatie: calls verwerken, priority-based routing, issue triage en resolutie, onderdelenmanagement, technische ondersteuning bij escalatie, verzenden van de planning, orders invoeren en facturering. De alles-in-één software-oplossing maakt automatisch taken aan en wijst deze toe aan de juiste teamleden en kan complexe multi-day, multi-step, multi-resource projecten beheren met behulp van onze krachtige Schedule Board en Service Workflow engine.

IFS mobile workforce management levert dynamische planning die kan worden geoptimaliseerd door middel van een aantal criteria. Hiermee kunt u uw winst verhogen, kosten verminderen en voldoen aan uw service level agreement (SLA's). Een aantal succesvolle resultaten van IFS Mobiele Workforce Management: 15 procent minder reiskosten en overuren, 40 procent verbetering in de productiviteit, en meer dan 20 procent verbetering in de naleving van SLA's en on-time levering.

In het hart van IFS Mobiele Workforce Management ligt de Dynamic Scheduling Engine (DSE). Het automatiseert planningsbeslissingen op basis van configureerbare en herconfigureerbare business requirements. Het biedt ook "what-if" analyses. Deze laat zien wat de invloed is van veranderingen in het bedrijfsleven, het volume en het personele wijzigingen. En wat de gevolgen zijn voor het serviceniveau. Onze DSE en IFS Mobiele Workforce Management werkt in zowel IFS Applications als IFS Field Service Management, maar kunnen ook afzonderlijk worden gelicenseerd en geïntegreerd met andere service management software.

Projectmanagers die toezicht houden op uitgebreide service-projecten met opdrachtgevers weten hoe moeilijk het kan zijn om gelijktijdig projecten, personeel en assets te beheren in het veld. Er is een constante behoefte om vele verwante en onderling afhankelijke taken managen; er is een behoefte aan betrouwbare, remote data capture; remote real-time goedkeuringen in de workflow, en nog veel meer. Om al deze bewegende delen tegelijk te beheren, vertrouwen veel servicebedrijven ineffectieve handmatige tools. Deze handmatige activiteiten zorgen voor een aanzienlijke achterstand op het gebied van efficiëntie, operationele zichtbaarheid en hoge servicekwaliteit. Onze service project management software verbindt project management en de uitvoering van taken in het veld. Het automatiseert taken, communiceert op afstand, en centraliseert project management mogelijkheden. Hiermee optimaliseert u uw buitendienstactiviteiten, verhoogt u de productiviteit en bent u klanten beter van dienst.

Bedrijven die klantcontracten en service-overeenkomsten beheren, verliezen jaarlijks miljoenen dollars als gevolg van het gebruik van papieren documenten, ongestructureerde bestanden (Excel, Word), en stand-alone systemen (Access). De contract lifecycle management functionaliteit in IFS Field Service Management software stelt u in staat om servicecontracten te maken, uit te voeren, te herzien, te monitoren en te beheren - van initiële schatting en prijsstelling, tot een automatische verlenging en facturatie. IFS heeft meer dan 25 jaar ervaring in contract lifecycle management, en vandaag de dag hebben we wereldwijd honderden tevreden klanten die gebruik maken van deze software.

Inventarisatie vormt een essentieel, maar kostbaar onderdeel van uw service-activiteiten. Om optimale prestaties te leveren, terwijl u de kosten laag houdt, moet uw organisaties zorgvuldig evenwicht vinden tussen voorraadniveaus, locaties, onderdelen, service levels en meer. Dit is precies wat onze service parts & logistics software voor uw bedrijf doen. Het omvat alle benodigde functionaliteiten en mogelijkheden voor het centraal beheren van uw gehele inventaris en logistieke operatie. IFS Field Service Management biedt u 100% inzicht in het voorraadniveau van uw onderdelen en alles wat op locatie gebruikt wordt. Hieronder vallen ook voorraadonderhoud en de traceerbaarheid van onderdelen. U heeft dan ook volledige toegang tot de verzending en ontvangst van onderdelen, voorraadbeheer, logistiek en de kosten. Zo kunt u effectief uw processen managen.

Organisaties lopen elk jaar duizenden dollars aan inkomsten mis als gevolg van garantieclaims. Wat nodig is, is een gesloten schadebeheerproces, dat alle garanties managet, verwerkt en volgt gedurende hun hele levenscyclus. Hiermee kan de klanttevredenheid verbeterd worden, de kwaliteit van producten verhoogd worden en servicekosten verlaagd worden. Dit is precies wat onze garantie & asset management-oplossing doet. Door de automatisering van garantieclaims en installed base assets, stelt IFS Field Service Management servicebedrijven in staat hun garanties, claims en assets te beheren,verwerken en bijhouden door middel van hun levenscyclus. Als gevolg hiervan kunnen derden geldige claims indienen, kan de klantenservice de dekking vaststellen en het herstelproces verder in gang zetten. En in het veld kunnen de monteur het gehele proces volgens en garantieonderdelen vervangen, indien nodig. De garantie- en asset management functionaliteit in IFS Metrix Service Management doet het allemaal!

FSM regelt de gehele informatiestroom richting uw repair center. Wat is er stuk, wat moet er gemaakt worden, welke onderdelen zijn er hier nodig, hoeveel uur ben je er aan kwijt, naar wie moet het terug en hoe worden de werkbonnen doorgezet richting facturatie. Door rollen te definiëren kunt u bewerkingen toekennen aan mensen wat ze wel en niet mogen binnen de organisatie.